Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja plot PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenia PCV na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy proponowane sztachetki z PCV na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar