Rabu, 27 April 2016

Chociaż kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało biegłym ślipiem trudno je odróżnić.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało fachowym ślipiem trudno je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu obrabia, stawia na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz substancji zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor skał na ogrodzenie plastikowe z Zabrza na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wtenczas różne kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak olbrzymich złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie można również siekać na sześciany o równych konturach, używane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można też je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów oraz dłut na małe, nierównych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety PVC stosuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu i naszych upodobań forma kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów lub kwadratów. Murki i ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet buduje się z skał przeróżnego układu, ułożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z odłamków o nierównych konturach, trzeba je odpowiednio zestawiać tzn. tak, aby kształt każdego następnego integrował się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenia z plastyku z Świecia z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły albo pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają też mchem oraz glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać kurzu z nawierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, żeby głazy na ogrodzeniu w mgnieniu oka wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar